Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Korneliuse Paasaläkitus

19.04.2014

PAASAPÜHA LÄKITUS hingekarjastele, mungaelupidajatele, heategijatele, kleerusele ja kõigile Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku ustavatele lastele

„Ülestõusmise päev!
Pühitsegem rõõmupüha ja hakakem ümber teineteise kaela,
ja ütelgem ka neile, kes meid vihkavad:
Vennad, andkem kõik andeks ülestõusmise pärast. ..“
(Paasa stihhiira)

Kristus on surnuist ülestõusnud!

Paasapüha – see on surmast vabanemine, see tähendab vabanemine igavestest põrgupiinadest. Kirikuisade poolt paika pandud neljakümnepäevase paastu, südamliku palve ja Suure paastu jumalateenistuste läbi valmistusime selleks suureks päevaks – meie pääsemise lootuse päevaks.

Selleks, et läheneda meie Jumalale Jeesusele Kristusele, tuli meil kõigil suure paastu ajal puhastada oma südant kõigest roojusest: pidime vaatama oma hinge kõige sügavamasse sügavikku, et näha iseennast sellisena nagu me oleme tegelikult. Ning oma patte teadvustades, pidime kahetsema oma patuseid tegusid ja mõtteid. Patud on hinge haigus. Võita seda haigust – tähendab tervendada ennast pattudest. “Tehkem puhtaks omad meeletundmised, siis saame meie Kristust näha, kes ülestõusmise ligisaamata valguses hiilgab!” Nõnda kõlab paasakaanon.

Meie Issand Jeesus Kristus on kannatlik ja armuline meie vastu – me kogeme seda iga päev. Olge ka Teie, kallid vennad ja õed, kannatlikud ja armulised, täites apostel Pauluse sõnu, kes ütleb armastuse kohta nõnda:“Armastus on pikameeleline, ja näitab oma heldust üles, armastus ei ole kade, armastus ei tee vallatust, tema ei suurustele. Tema ei näita ennast kurjasti, tema ei otsi omakasu, tema ei saa vihaseks, tema ei mõtle kurja peale“ (1 Kor. 13, 4-5). Õppige andestama nii sõbrale kui vaenlasele, siis andestab ka Teile Issand, kes meid õpetas: „Armastage oma vaenlasi, õnnistage neid, kes teid neavad, tehke head neile, kes teid vihkavad, ja palvetage nende eest, kes teile liiga teevad ja teid taga kiusavad“ (Mt. 5, 44).

Kõik meie heateod – näiteks armuande jagav käsi või lohutav sõna – kõik see on õigustuseks Jumala ees ja meie pääsemiseks. Me peame olema armulised, me ei pääse ilma selleta! Hea sõna või teoga, ligimese eest hoolitsemisega teeb hing armutegusid. Ligimese eest palvetamine on samuti armutegu.

Kõigest kaks vaskveeringut pani vaene lesknaine templi korjanduskarpi, kuhu rikkad panid kulda ja hõbedat, aga meenutage, mida ütles Issand: “Nemad on kõik omast liiast varandusest sisse pannud, aga seesinane on omast vaesusest kõik, mis temal oli, kõik oma toiduse, sisse pannud“ (Mk.12, 44). Lesknaine andis heast südamest, mitte kahetsusega ega vastutahtmist, sest “Jumal armastab rõõmuga andjat“ (2Kor. 9, 7). Issand ei vaata mitte armuanni peale vaid hea tahtmise peale.

Ei saa Jumalalt tasu see, kes aitab ligimest, aga pärast süüdistab ligimest selle abi pärast, annab armuande, kuid siinsamas häbistab teist. Inimesed unustavad lihtsa tarkuse: Paradiisi väravad saab lahti teha nii kullast võtmega kui raudsega, isegi vasest võtmega, peaasi, et võti sobiks lukuauku. Kuid võti sobib lukuauku vaid ühel tingimusel – inimese süda peab olema kaastundlik, hea ja armuline.

Kõigile on tuntud Kristuse sõnad: “Aga kui sina vaestele ande annad, siis ei pea sinu pahem käsi mitte teadma, mis sinu parem käsi teeb“ (Mt. 6, 3). Need ei tähenda meeletut ja pimedat heategemist, vaid räägivad sellest, et heategu peaks inimese jaoks olema loomulik ja harjumuspärane. „Väljenda armastust lihtsalt, ilma igasuguse kaldumiseta kavalusse, ilma tühiste maiste kasusaamise arvestusteta, meeles pidades, et armastus on Jumal ise“. Nii õpetas Kroonlinna püha Johannes.

Kuid kas on üldse võimalik südamepuhtus, kui me elame maailmas, „ja kõik maailm seisab kurjuses“ (1Jh. 5, 19)? Selle maailma elu on korraldatud patu seaduste järgi. Aga inimese jaoks tähendab patu seaduste järgi elamine varjatud kõdunemist. Ristiusule vaenulik energia on alati tunginud ja tungib ka praegu läbi teadvuse inimeste hinge, kallutades inimese hingetemplit lagunemise poole, aga kui Te elate Jumala seaduste järgi, siis Teie elu ei saa jääda toimeta, Teie valik määrab peamise: Te suudate langenud maailma patused seadused allutada Jumala armule. Valides vabalt headuse, ülistab inimene Jumalat ning täiustub ka ise.

Meenub kord nähtud foto – söekaevanduse sissekäigu juures, kus kõik on kaetud musta tolmuga, valendab üksik lilleke ning üksnes tema ei ole kaetud mustusega. Ja ma mõtlesin – ka meie maailmas, kus on niipalju kurjust ja pattu, on olemas sellised puhtad hinged, selle valge lillekese sarnased.

Raske on hoida hingepuhtust, käies oma ristiteed selles patuses maailmas, aga läbi kannatuste, puhastades meeleparanduse kaudu oma südant kurjadest mõtetest, jõuab inimene tingimata Jumalani! Kes püüdleb Issanda poole, kes palvetab Tema poole, „et mitte kiusatuse sisse sattuda“ (Lk.22, 40), seda ootab ristitee lõpus ülestõusmise valgus ja igavene elu.

Krimmi püha piiskop Luukas õpetab meid: „Meil ei ole vaja mitte tõestusi Jumala olemasolust, vaid meil on vaja Jumalat ennast – elavat ja armastavat“. Tulgu siis Issand meie ellu ning täites selle oma Valgusega, las muudab meie hinged.

Kui me võtame Paasapüha vastu puhta südamega, siis see ongi helge päeva õige rõõm. Tõeline rõõm ilmub üksnes puhastatud südames.

Meie püha Õigeusu Kirik on meid targalt juhtinud läbi seitsme paastunädala Kristuse helge Paasapühani, mil me saame siiralt apostel Tooma kombel ülestõusnud Issandat nähes hüüda: „Minu Issand ja minu Jumal!“ (Jh. 21, 28), mis tähendab – Kristus on ülestõusnud! Tõesti on ülestõusnud!

Kallid vennad ja õed, minu kui Eestimaa õigeusu hingekarjase jaoks, oleks suur rõõm, kui Te mitte ainult ei jälgi Paasapüha jumalateenistust, vaid osalete selles kogu südamest.

Kogu hingest soovin Teile helgeid ja rõõmsaid Paasapäevi. Tänage meie Issandat Jeesust Kristust Tema armastuse eest meie vastu. Tema armastus on meie kõikidega!

„Keegi ärgu nutku vaesuse pärast, sest nüüd on kõikide kuningriik ilmunud! Keegi ärgu leinaku pattude pärast, sest andeksandmine on hauast hiilguses ülespaistnud! Keegi ärgu kartku surma, sest Lunastaja surm on meid vabaks teinud!“ (püha Johannes Kuldsuu)

Kristus on ülestõusnud!

Tõesti on ülestõusnud!

+KORNELIUS
Tallinna ja kogu Eesti metropoliit
MPEÕK Sinodi esimees

Kristuse Paasa
2014 aastal
meie piiskopikateedri linnas Tallinnas

Pühakojad kaart

Kontakt

Moskva Patriarhaadi Eesti Őigeusu Kirik
Pikk 64-4, 10133 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 641 1301
Faks: +372 641 1302
E-mail:


Üles