Kaasani kiriku projekti esitlus

12.06.2015

Reedel rääkisime Kaasani kirikus kultuuripärandi dokumenteerimisest kiriku enda näitel.

Käesoleva aasta alguses viidi kirikus läbi mõõdistustööd kasutades erinevaid kaasaegseid dokumenteerimismeetodeid nagu fotogramm-meetria, panoraamfotograafia ja laserskanneerimine.

Eesmärgiks oli talletada kiriku olukord kujul, mis ei sunni tegema valikuid mõõdistamise ajal. Samuti üheks oluliseks eesmärgiks oli luua raamistik, millega on võimalik liita kirikus toimunud varasemad uurimistööd (näiteks dendro-uuringud) ning anda võimalus kasutada dokumentatsiooni ka tuleviku rekonstrueerimise- ning konserveerimistööde planeerimisel.

Laserskannerimise tulemustest valmisid Riigi Kinnisvara AS nõuetele vastav ehitise infomudel (BIM), CAD mudel, joonised ja lõiked ning video. Fotogramm-meetria andmetest valmistasime joonistega kombineeritud ortofotod. Panoraamfotograafiat kasutades valmistasime 360 kraadised vaated mida on võimalik vaadelda nt veebi vahendusel.


www.archaeovision.eu

Pühakojad kaart

Kontakt

Moskva Patriarhaadi Eesti Őigeusu Kirik
Pikk 64-4, 10133 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 641 1301
Faks: +372 641 1302
E-mail:


Üles