Ametlikud dokumendid

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Kiriku ametlik tsiviilnimetus on: “Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik” (edaspidi tekstis: MPEÕK).

1.2. Kiriku lühinimetust “MPEÕK” kasutatakse nii kirikusisestes kui ka avaliku tähtsusega dokumentides.

1.3. MPEÕK on iseseisev Kirik, mis kuulub autokefaalse Vene Õigeusu Kiriku kanoonilise jurisdiktsiooni alla, kelle kaudu toimub tema usuõpetuslik ühtsus ja kanooniline suhtlemine teiste Kohalike Õigeusu Kirikutega.

1.4. MPEÕK on juriidiline isik, tal on oma sümboolika ja pitsat.

1.5. Oma tegevuses juhindub MPEÕK käesolevast Põhikirjast ja Eesti Vabariigi seadustest.

1.6. MPEÕK juhatus asub Tallinnas.

1.7. MPEÕK majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.


 


 

Vene Õigeusu Kiriku Dokumendid

Pühakojad kaart

Kontakt

Moskva Patriarhaadi Eesti Őigeusu Kirik
Pikk 64-4, 10133 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 641 1301
Faks: +372 641 1302
E-mail:


Üles