Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku ajalugu

Eestimaa pühakud

Жития, тропари и т.п. святых прославленных в СОБОРЕ СВЯТЫХ ЗЕМЛИ ЭСТОНСКОЙ.


 

Õigeusk Eestimaal

Ajaloost pole säilinud üksikasjalikke andmeid selle kohta, kuidas ja millal jőudis ristiusk Eestisse ja üldse Baltimaadesse. Selliste vene linnade nagu Novgorodi, Pihkva, Polotski jt. lähedus avaldas kindlasti mőju ka Balti mere kallaste paganausulistele elanikele. Esimesed kirjalikud tőendid őigeusu ilmumisest Eestimaale jäävad XII sajandisse, ent tőenäoliselt toimus see juba palju varem, seoses Jurjevi (Tartu) linna asutamisega vürst Jaroslav Targa poolt 1030. aastal. 

 


 

Patriarh Aleksiuse raamat "Őigeusk Eestimaal"

(vene keeles):

 


 

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik

MP EÕK hetkeolukord.

Pühakojad kaart

Kontakt

Moskva Patriarhaadi Eesti Őigeusu Kirik
Pikk 64-4, 10133 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 641 1301
Faks: +372 641 1302
E-mail:


Üles