MPEÕK Hetkeolukord

Praegusel ajal ühendab Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik 37 kogudust. MPEÕK juurde kuulub ka Neeva Aleksandri stavropigiaalne kogudus.

MPEÕK vaimulikkond koosneb 77 vaimulikust: metropoliit, piiskop ja abipiiskop, 57 preestrit ja 17 diakonit.

Ametlik trükiorgan: kord kuus ilmuv ajaleht “Mir Pravoslavia” (“Õigeusu maailm”).

Interneti ametlik kodulehekülg: www.orthodox.ee.

MPEÕK Sinodi juures tegutsevad järgmised komisjonid: Religiooni- ja usuõpetuse komisjon, Ajakirjandusega koostöö komisjon.

Vastavalt põhikirjale teostab Kiriku jutimist valitsev Ülemhingekarjane koos Sinodiga, mille valib MPEÕK Kirikukogu. Hetkel tegutseb Sinod järgmises koosseisus:

  • Tallinna ja kogu Eesti metropoliit KORNELIUS (esimees)
  • Narva ja Peipsiveere piiskop LAATSARUS
  • Maardu piiskop SERGIUS
  • Ülempreester Oleg VRONA (Tallinna püha piiskop Nikolaose kiriku eesseisja, Vene tn.)
  • Ülempreester Nikolai GOLOVASTIKOV (Pärnu suurmärter Katariina kiriku eesseisja)
  • Ülempreester Vitali GAVRILOV (Narva Jumalaema ikooni kiriku eesseisja)
  • Ülempreester Daniel LEPISK (Haapsalu Maarja Magdaleena /Neeva Aleksandri kiriku eesseisja)
  • Sergi MÄNNIK
  • Oleg BURDEINÕI

Sinodi asjaajajamist korraldab Rostislav RUMJANTSEV, Sinodi sekretär.

Pühakojad kaart

Kontakt

Moskva Patriarhaadi Eesti Őigeusu Kirik
Pikk 64-4, 10133 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 641 1301
Faks: +372 641 1302
E-mail:


Üles