Metropoliit Korneliuse kohtumine politsei kaplani ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimuliku Tõnis Kargiga

15.08.2017

15. augustil toimus metropoliit Korneliuse kohtumine politsei kaplani ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimuliku Tõnis Kargiga. Kaplan Tõnis Kark andis ülevaate ühest töösuunast, millega politseikaplanaat praegu tegeleb ning millega seoses otsitakse laiemat kogudustepoolset toetust. Selleks teemaks on perevägivald. Statistilised numbrid sellega seoses on küllaltki murettekitavad. Iga päev saab politsei 40 teadet perevägivallast.

Koostöös EELK-ga on välja töötatud pöördumine koguduste poole, mille Tõnis Kark metropoliidile ette luges. Metropoliit nõustus, et probleem on tõsine ja tuleb otsida selliseid lahendusi, mis samas liigselt ei sekkuks perede ellu. Loomulikult, oleks kõige parem, kui peresisesed probleemid ja konfliktid saaksid ka peresiseselt lahendatud. Kui aga olukord läheb niivõrd käest ära, et sellega kaasneb juba pidev vägivald mõne pereliikme suhtes, siis tuleb abi otsida väljastpoolt.

Olgu siin siis ära toodud ka Politseikaplanaadi-poolne pöördumine.

„Kodu peaks olema kõige turvalisem koht. Tuhandete Eesti naiste ja laste jaoks ei ole see nii. Politsei saab päevas 40 teadet perevägivallast. 15 000 teadet aastas. Meie väikese Eesti kohta on seda tohutult palju.

Veerandit perevägivalla juhtumitest näevad pealt lapsed, kes sageli on ka ise vägivalla ohvrid. Osa neist lastest võtab sama käitumismustri oma tulevasse ellu kaasa ja vägivalla ring jätkub. Palun, aidake meil see ring peatada!

Vägivald ei ole pere siseasi. Mitte kellelgi ei ole õigust teist inimest lüüa. Paljud vägivallatsejad on osavad manipulaatorid. Nad leiavad oma käitumisele tuhat õigustust ja panevad ohvri ennast süüdi tundma. Nad võtavad ohvrilt ära eneseaustuse.

Iga inimene on väärtuslik, igal inimesel on õigus elata hirmuta. Võib-olla te teate kedagi, kes oma perekonnas vägivalda kannatab. Toetage ja julgustage teda, et ta saaks tagasi enesekindluse ja julgeks abi otsida.

Kurjus saab võita ainult siis, kui head inimesed silma kinni pigistavad. Palun aidake, kui näete, et keegi on hädas. Sekkuge ja andke vägivallast politseile teada – kas piirkonna konstaablile või hädaabinumbril 112. Politsei võtab perevägivalla juhtumeid väga tõsiselt.“

Pühakojad kaart

Kontakt

Moskva Patriarhaadi Eesti Őigeusu Kirik
Pikk 64-4, 10133 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 641 1301
Faks: +372 641 1302
E-mail:


Üles