Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Korneliuse PAASALÄKITUS

08.04.2018

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Korneliuse
PAASALÄKITUS
ülemkarjastele, karjastele, diakonitele, kirikuteenijatele,
munkadele, nunnadele ja kõigile
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku
ustavatele lastele

Pühitsetud ülemkarjased, austatud isad,
aulised mungad ja nunnad, kallid vennad ja öed!

Õnnitlen südamest teid suure püha - Kristuse Paasa puhul! Kristus on üles tõusnud!

See on eriline püha: Kristus ilmus teisel moel – Ülestõusnuna! Kuid inimesed, kellele meie Issand ilmus enne oma taevaminekut, ei suutnud kohe mõista, et näevad Jeesus Kristust.

Issand ilmus Maarja Magdaleenale (Mk. 16:9), naistele, kes olid naasemas Ta haua juurest (Mt. 28: 1-10), apostel Peetrusele (Lk. 24:34), kahele õpilasele Emmause teel (Lk. 24: 13-35), kümnele apostlile (Toomast ei olnud nende seas, Joh. 20: 19-23) ja rohkem kui 500-le vennale (1Kor. 15:6)… Ning kõik nad tunnistasid, et nägid oma ihusilmadega ülestõusnud Päästjat!

Kuid kes nägi Kristust esimesena? Pange tähele – Teda nägi üks salvikandjatest naistest! Issand ilmus Maarja Magdaleenale. Miks siis just temale esimesena ilmus meie Issand?

Püha Maarja Magdaleena, saades Issanda ustavaks järgijaks, ei lahkunud Temast kunagi.

Ta oli ainuke, kes ei jätnud Issandat ka siis, kui Ta oli vahi alla võetud. Hirm, mis sundis apostel Peetrust lahti ütlema Jeesusest Kristusest ja kihutas õpilasi põgenema oma Õpetaja juurest, oli Maarja Magdaleena hinges võidetud armastuse poolt. Ta seisis Kristuse risti ees koos ülipüha Jumalasünnitajaga, tundes kaasa Päästja kannatustele, ja jagas koos Jumalaemaga tema suurt hingepiina. Just seepärast ilmus Issand esimesena temale.

Ka Maarja Magdaleena ei tundnud kohe alguses Issandat ära, pidades teda aednikuks. Ning alles siis kui Issand kinnitas teda sõnaga, kutsudes teda nimepidi, hüüdis Maarja Magdaleena: „Õpetaja!“ ja viskus Ta jalge ette…

Ta tuli Issanda haua juurde ühe eesmärgiga, et võida Ta ihu salvi ja lõhnarohtudega nii, kui kombeks oli, kuid sai teada kõige tähtsama – Kristuse ülestõusmisest. See salvikandja naine oli esimene ajaloos, kes hüüdis: „Kristus on üles tõusnud!“ Aga meie kõik tervitame nüüd teineteist nende sõnadega: „Kristus on üles tõusnud!“ ning õnnitleme kõiki õigeusklikke helge Paasapüha puhul.

Me peame oma elu üles ehitama nii, et näha oma vaimusilmadega Kristust.

Elu jooksul saab igale inimesele osaks suur hulk katsumusi ja kannatusi. Ning tihti tundub, et ühele või teisele inimesele on osaks saanud väga raske või isegi üle jõu käiv rist. Kuid siiski on kõige taga jumalik ettehooldus! Et hoiduda pettumusest ja norutamisest, on tarvis meeles pidada, et kui sa oled Jumalaga, siis on kurjus juba maha tallatud. Kõik meie haigused ja mured on hinge pääsemiseks. Nad on juba ära võidetud Kristuse ülestõusmise läbi. Kristus võitis ära ka surma, mis inimest hirmutab. Inimesele tundub, et koos tema lahkumisega sellest nähtavast maailmast, laskub alla must läbipaistmatu kardin ja algab mitteolemine. Kuid see pole nõnda. Surma ei ole! Tema taga on ülestõusmise valgus. Ja Kristus näitas meile seda.

Issanda ja Päästja võit surma ja kurjuse jõudude üle annab igale inimesele võimaluse muuta oma elu, saada jumaliku loomuse osaliseks (2Pe. 1:4). Me tunnetame Paasapüha mitte üksnes kui ajaloolist sündmust vaid kui pidulikku kohtumist Sellega, Kes surma ära võitis. Seepärast täituvad meie südamed vaimuliku rõõmuga. Üksnes see puhas helge paasarõõm – rõõm ülestõusnud Kristusest, ülendades meie hingi, on võimeline neid puhastama ja võib nad eemale tõmmata igapäevastest argielu sagimistest. Üksnes see rõõm võib laiali ajada patused kired, võita ära tüdimuse ja kurbuse, äratada inimese ilma hirmu tundmata vägiteoks Tõe ja Headuse nimel. Üksnes see rõõm võib tõeliselt elavaks teha inimese hinge, tõsta ta üle kõige kaduva ja maise ning lõpuks valgustada teda jumaliku valgusega. Ja kui meie, Issandas armastatud, kanname südames seda rõõmu, siis pole miski meile hirmus, sest et me oleme Kristuse Enesega, Kes võitis ära surma ja põrgu.

Veel kord õnnitlen kõiki, kallid vennad ja õed, helge Paasapüha puhul.

Kristus on üles tõusnud! Tõesti on üles tõusnud!


+KORNELIUS
Tallinna ja kogu Eesti metropoliit
meie piiskopikateedri linnas Tallinnas,

Kristuse Paasa

2018. aastal


Pühakojad kaart

Kontakt

Moskva Patriarhaadi Eesti Őigeusu Kirik
Pikk 64-4, 10133 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 641 1301
Faks: +372 641 1302
E-mail:


Üles