Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Kirilli PAASALÄKITUS

08.04.2018

Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Kirilli
PAASALÄKITUS
ülemkarjastele, karjastele, diakonitele, munkadele, nunnadele
ja kõigile Vene Õigeusu Kiriku ustavatele lastele

Issandas armastatud ülemkarjased,
aulised preestrid ja diakonid,
jumalaarmastajad mungad ja nunnad,
kallid vennad ja õed!


Kristus on üles tõusnud!


Südamest, mis on täis helget rõõmu Hauast ülestõusnud Päästjast, tervitan teid kõiki nende elukinnitavate sõnadega ja õnnitlen pühade Püha – Issanda Paasa puhul.


Täna oleme kõik kutsutud suurele usu ja vaimu pidupäevale. Maailma tulnud Ainusündinud Jumala Poeg, Kes kannatas ja suri ristil, tõusis oma Taevase Isa käsul võidukalt hauast üles. Jeesus tõusis üles ja „surm on neelatud võidusse“ (1Kor. 15: 54). Ta tõusis üles ja kogu ilmamaa rõõmustab. Issand kaotas põrgu ja tegi tühjaks saatana väe. Ning kõike seda tegi Inimesearmastaja Jumal, et „meid määrata lapseõiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu Enese juurde, Kelles meil on lunastus Tema Vere läbi ja üleastumiste andekssaamine“ (Ef. 1: 4-5,7).


Kristuse võit surma üle – see pole mitte üksnes vaimne, vaid ka füüsiline reaalsus. Issand Jeesus tõusist tõesti ihulikult üles kõikide inimeste päästmise pärast. Tema ülestõusmise läbi kaotas surm oma pöördumatuse ning sai nende jaoks, kes usuvad Kristusesse, sündimiseks igavesse ellu, ukseks, mis avab tee taeva poole, Taeva Kuningriiki.


Mitte ilmaasjata ei kannatanud märtrid mehiselt kõiksugu kannatusi. Ning kui varem isegi õiglased inimesed kurvastasid surnute, otsekui hukkunute üle, siis peale Kristuse ülestõusmist surm enam ei kohutanud neid. Nõnda nagu suurepäraselt on öelnud püha Athanasios Suur: nüüdsest „tallavad Kristusesse uskujad surma maha kui tühisuse, teades väga hästi, et kui nad surevad, siis nad ei hukku, vaid muutuvad kõdumatuteks ülestõusmise läbi“ (Sõna Jumala Sõna lihakssaamisest ja Tema ilmumisest meile ihulikul kujul). Ereda näitena meie silme ees on ka meie Õigeusu Kiriku uusmärtrid, kes võtsid kartmatult vastu usutunnistajate kroonid XX sajandil, usu tagakiusamise aegadel.


Täna, mil maailm üha enam ja enam meenutab seda arutut rikast meest Evangeeliumi tähendamissõnast (Lk. 12: 16-21), kui mugavus, edukus ja pikaealisus kuulutatakse otsekui peamisteks inimolemise eesmärkideks, tunnistame meie – Päästja õpilased ja järgijad täie kindlusega ühes apostel Paulusega, et „meile on elamine Kristus“ (Fil. 1:21) ning surm ei ole olemise lõpp. Räägime nii ja usume, sest teame, et Jumal lõi inimhinge igaviku jaoks.


Kui tihti jääb meil, kes oleme sukeldunud igapäevasesse sagimisse ja muretsemisse, puudu vaimulikust nägemisest, et märgata jumaliku kohalolu muutvat väge meie elus! Aga paasaperiood – see on eriline aeg. Neil päevil on isegi õhk justkui erilise paasarõõmuga täidetud ning Jumala armu ja armastust valatakse heldelt välja iga inimese peale.


Astudes selle imelise ja valgusküllase püha tähistamisse, oleme kutsutud mitte üksnes sõna, vaid ka teo läbi andma kindlameelselt tunnistust sellest suurest annist, mille inimesed said läbi ülestõusnud Issanda Jeesuse. Jagagem siis ümbritsevatega seda rõõmusõnumit, kinkigem oma armastust, hoolivust ja tähelepanu lähedastele, tehkem head neile, kes vajavad meie abi ja lohutust. Ainult nii, tänulike huulte ja tänuliku südamega kiites hauast ülestõusnud Päästjat, saame aset leidnud Paasaime pärijateks ja söandame endid nimetada Kõigekõrgema Jumala, Kes näitas ärarääkimata armastust meie vastu, poegadeks ja tütardeks.


Õnnitlen südamest teid helge Paasapüha puhul ning taas ja taas pöördun teie poole rõõmsa tervitusega: Kristus on üles tõusnud!


Moskva ja kogu Venemaa patriarh


Moskvas,
Kristuse Paasa
2018. aastalPühakojad kaart

Kontakt

Moskva Patriarhaadi Eesti Őigeusu Kirik
Pikk 64-4, 10133 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 641 1301
Faks: +372 641 1302
E-mail:


Üles